www.haabet.net                                                                            april 2007

 

Optagelse på intern venteliste

 

Blanketten skal afleveres til Gertrud Jessen, Svinget 2, 1, tv,  mail: venteliste@haabet.net

 

Undertegnede andelshaver ønsker at blive optaget på den interne venteliste, således at jeg kan flytte til en anden lejlighed i ejendommen.

 

Mine ønsker er følgende (sæt kryds):

 

1.      Jeg ønsker kun tilbudt en lejlighed på:

større end m2____    mindre end m2 ____    MAX husleje _____________________

 

2.      Ønskes en totalmoderniseret lejlighed?  JA / NEJ:  ________

 

3.       Jeg ønsker kun tilbudt en lejlighed med antal rum:

2 rum ____ 3 rum ____ 4 rum ____ 5 rum ____ 6 rum ____ 7 rum ____

 

4.      Jeg ønsker kun tilbudt lejlighed på etage:

st. _____ 1. sal _____ 2. sal ____ 3. sal ____ 4. sal ____ 5. sal ____

        

5.      Jeg ønsker kun tilbudt lejlighed i opgangene:

(anfør hvilke opgange) ____________________________________________

 

6.      Jeg ønsker først at få tilbudt en ledig lejlighed efter år 20____

 

 

Nuværende bolig nr. (jf. andelsbeviset) : ___________ 

 

Tlf. privat: ____________   Tlf. arbejde: _____________  E-mail: __________________________

 

___________________________                                   __________________________

Andelshaver (navn 1)                                                       Andelshaver (navn 2)

 

___________________________                                 ____________________________

Adresse (gadenavn)                                                         Nummer, etage, th./tv.

 

___________________________                                 ___________________________

Personlig underskrift                                                        Personlig underskrift

(navn 1)                                                                           (navn 2)

 

 

 

UDFYLDES AF AB Haabet: modtaget (dato) : _______________