www.haabet.net                                                                            april 2007

 

Indstilling til optagelse på den eksterne venteliste

 

Blanketten skal afleveres til Gertrud Jessen, Svinget 2, 1, tv, mail: venteliste@haabet.net

 

Undertegnede andelshaver indstiller herved

_________________________  _____________   __________________

Navn på den person der indstilles                    Telefonnummer                e-mail

 

___________________________                   _____________________________________

Gadenavn, nummer, etage, th./tv.                        Postnummer og by

 

til optagelse på AB Haabets eksterne venteliste over ledige lejligheder med følgende specifikke ønsker (sæt kryds):

 

1.      Ønsker kun tilbudt en lejlighed på:

større end m2____    mindre end m2 ____  MAX husleje ___________________

2.      Ønsker totalmoderniseret lejlighed  JA / NEJ: ________

3.      Ønsker kun tilbudt en lejlighed med antal rum:

2 rum ____ 3 rum ____ 4 rum ____ 5 rum ____ 6 rum ____ 7 rum ____

4.      Ønsker kun tilbudt lejlighed på etage:

st. ____ 1. sal ____ 2. sal ____ 3. sal ____ 4. sal ____ 5. sal ____        

5.      Ønsker kun tilbudt lejlighed i opgangene:

(anfør hvilke opgange) _______________________________________

6.      Ønsker først at få tilbudt en ledig lejlighed efter år 20____

 

BEMÆRK: Hvis man tidligere har indstillet en anden person til den eksterne liste, og nu vil indstille en ny person, sættes den nye person automatisk nederst på listen.

 

Andelshaver, der indstiller:

 

Nuværende bolig nr.:            ___________     e-mail: ________________

Tlf. privat:                             ___________    Tlf. arbejde:   ___________  

 

__________________________          

Andelshaver der indstiller                          

 

___________________________           ___________________________

Adresse (gadenavn)                                                         Nummer, etage, th./tv.

 

___________________________          

Underskrift

 

Det koster et årligt gebyr på 200 kr at være optaget på den eksterne venteliste, jf. Vedtægternes § 13.