Startsidelejere
FOR LEJERE  (beboelse)
 

 

AB Haabet tager ikke nye lejere ind i beboelses-lejemålene. Fraflyttede lejemål bliver solgt som andelsboliger.
 

 

 

HUSORDEN for
AB Haabet (vedtaget 16.4 2008 og godkendt af beboerrepræsentationen)

 

 

  Beboerrepræsentation

   Der er en beboerrepræsentation i ejendommen til varetagelse af lejernes
   interesser, jf. lejeloven.

   AB Haabets bestyrelse lægger vægt på, at der skal være et godt forhold
   mellem bestyrelsen og lejerne.


 

  21. april 2015:

  Bestyrelsen består af

   Formand: Palle Strøm, Ved Linden 7, 2. th.
  Tlf.
52 30 17 45

   Kasserer: Tonny E. Christensen, Amagerbrogade 6, 3. th. 

   Sekretær: John Jaurnow, Amagerbrogade 14, 4. tv.

   Revisor:    Sørn Jørgensen, Amagerbrogade 12, 1. th.

       Bestyrelsessuppleant: Karl Allesø, Amagerbrogade 14, 5 th

   Al henvendelse til beboerrepræsentationen foregår 
   ved at ringe eller skrive til formanden.

  
  


 

Hvis man som lejer ønsker at benytte den indvendige vedligeholdelseskonto, skal man have et skriftligt tilbud med malermesterens navn, adresse og CVR-nummer. 
Arbejdet skal godkendes forud for igangsættelsen.
Hvis man selv udfører arbejdet, kan udgifterne kun refunderes mod aflevering af regninger for de indkøbte materialer til ejendommens vicevært Lars eller inspektør
Leif Hald.

 

    Referat fra det årlige beboermøde 2015
    side 1     side 2

    Referat fra det årlige beboermøde 2014

    Referat fra det årlige beboermøde 2013

    Referat fra det årlige beboermøde 2012   

    Referat fra det årlige beboermøde 2011
    Bestyrelsen fortsætter med uændret sammensætning.

    Referat fra det årlige beboermøde 2010

    Referat fra det årlige beboermøde 2009.

    Referat fra det årlige beboermøde 2008.


 

Beboerepræsentationens Vedtægter.

   

   

 

Copyright ® 2006
Home        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til AB HAABET