Beslutningsreferater fra bestyrelsens møder.
(Efter 22. april 2009, jf. generalforsamling den 22. april 2009.)

Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager om andelshavere i restance, eksklusionssager og konkrete klagesager). 

2016:

28. nov og  5. dec     19. december

03. oktober     17. oktober     7. november

22. august     5. september    19. sept (forberedelse af XGF)

09. maj     23. maj     6. juni     20. juni     4. juli

07. marts     21. marts     4. april     18. april

04. januar     18. januar     1. februar     15. februar

 

2009-2015

 

 
       
     
Copyright ® 2006
Home        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til AB HAABET